.pracownia

.projekty

.kontakt

Sukcesy terenowe doktorantów, 2016

(2016-11-10 13:15:06)

Katarzyna Dudlik - udział w badaniach wykopaliskowych w Pylos (Grecja), projekt Excavations at the Palace of Nestor in Pylos, prowadzony przez American School of Classical Studies w Atenach oraz University of Cincinnati (maj-czerwiec 2016); uczestnictwo w konferencji 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists w Wilnie (30.08- 04.09.2016). Wystąpienie miało tytuł: Phenomenon of multiple burials and its significance in the studies of Early Mycenaean elites.

 

Piotr Zeman - udział w badaniach wykopaliskowych w Pylos (Grecja), projekt Excavations at the Palace of Nestor in Pylos, prowadzony przez American School of Classical Studies w Atenach oraz University of Cincinnati (maj-czerwiec 2016); uczestnictwo w konferencji 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists w Wilnie (30.08- 04.09.2016). Wystąpienie miało tytuł: Entanglements of pottery acquisition stategies in the Mycenaean palace at Pylos.

Beata Kaczmarek - udział w badaniach wykopaliskowych na stanowisku Magoula Zerelia (Grecja), prowadzone przez Uniwersytet Thesalii w Volos oraz Eforat ds. Ochrony Zabytków Prehistorycznych i Klasycznych.

Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM