.pracownia

.projekty

.kontakt

Badania C-14 w Bruszczewie

(2015-12-08 09:47:16)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi osady w Bruszczewie:

link

Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM