.pracownia

.projekty

.kontakt

Anthemoundas Valley Archaeological Project 2014

(2015-01-07 12:37:09)

 

 

 


Projekt

Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicznych i paleogeograficznych

nr NCN 2013/09/N/HS3/01092


W końcu września 2014 roku rozpoczęły się pierwsze prace w kierunku realizacji międzynarodowego projektu badawczego Doliny Anthemountasu pod kątem paleogeograficznym. Projekt ma za zadanie rozpoznać historię przemian krajobrazowych na badanym obszarze w celu stworzenia tła przyrodniczego dla osadnictwa pradziejowego. Jest więc on ściśle związany z projektem Anthemountas Valley Archaeological Project, który uzupełnia ale i także z którego czerpie informacje dotyczące danych archeologicznych. 

W trakcie pierwszego sezonu prof. Iwona Radke-Hildebrandt z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, wraz z mgr-em Jakubem Niebieszczańskim z Instytutu Prahistorii UAM zadokumentowali szereg naturalnych odsłonięć rzecznych w celu zbadania dynamiki procesów rzecznych w regionie w okresie holoceńskim. Pobrane zostały próbki osadów rzecznych, które obecnie analizowane są wieloaspektowo w laboratorium Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Określono również konkretne zadania na przyszłość, którymi między innymi będą zaplanowane na kwiecień roku 2015 odwierty w celu pozyskania rdzeni, służących do odtworzenia środowisk sedymentacyjnych w dolinie sięgając aż do późnego plejstocenu. Badania te realizowane będą wspólnie z członkami Francuskiej Szkoły w Atenach, m.in. Antoine Chabrol oraz z Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach. 

 

Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu Instytutu Prahistorii UAM